menu

Privacy verklaring

Laskoo streeft ernaar dat de privacy van bezoekers van de website gerespecteerd wordt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerkingsdoelen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van producten of diensten;
  • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
  • verbetering van onze website.

Uw persoonsgegevens en derden

Bij het inschakelen van derden verstrekt Laskoo uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Laskoo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Laskoo bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Laskoo heeft hier helaas geen invloed op.

Toegang tot en wijzigingen in uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of af te laten schermen, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensopslag. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar welkom@laskoo.nl. Laskoo zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewaartermijn

Laskoo bewaart persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij Laskoo op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen door te bellen naar 079 – 8883280 of te mailen naar welkom@laskoo.nl

Laskoo

Bezoekadres:

Marotplan 78

2728EZ Zoetermeer

Telefoon: 079-8883280